top of page

În 2003, în orașul fostă cetate grecească, de la malul Mării Negre, se înființează primul locaș de învățare și cultură: Centrul de Documentare și Informare. Centrul funcționează în incinta Colegiului Economic Mangalia; acesta se adresează părinților, elevilor, cadrelor didactice din oraș și din zonele limitrofe. Acesta face parte din proiectul de cooperare franco-român ”Educație pentru informație în mediul rural defavorizat”, proiect desfășurat de M.E.C.T. în colaborare cu Serviciul de Cooperare și de Acțiune Culturală a Ambasadei Franței la bucurești.

Centrul de Documentare și Informare dispune de 20.000 de volume și o consistentă bază de date stocate în calculatoare, conectate la rețeaua de Internet.

Colegiul a beneficiat de consiliere din partea Casei Corpului Didactic Constanța, reprezentat de formator Belchiz Manole în vederea stabilirii documentației necesare.

Centrul de Documentare și Informare a fost implementat de directorul instituției de învățământ la acea vreme, Virginia Vlad și de profesorul documentarist Irina Todașcă.

Din 2007 până în prezent profesorul documentarist în Centrul de Documentare și Informare este Ibolya Negoiță, iar directori ai unității de învățământ au fost: 

Anișoara Teodorescu, Adrian Vărgatu și Raluca-Simona Ciobănel.

În această perioadă o activitate de mare notorietate a fost:

”Rolul Centrul de Documentare și Informare în procesul de instruire și educație în școli”.

Istoric

bottom of page